Nota prawna

 

 

Własność intelektualna

 © Copyright -Firma Matysiak, Hetmanice.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie treści, obrazy, elementy graficzne, animacje, filmy wideo, muzyka, dźwięki loga, znaki towarowe, znaki usług i znaki graficzne (razem „Znaki Towarowe”) i inne materiały udostępniane oraz ich ułożenie w serwisie internetowym www.firmamatysiak.pl są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną . Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja, kopiowane w celu opublikowania na innych stronach internetowych oraz publikacja bez pisemnej zgody właścicela serwisu są zabronione.

Podmioty trzecie

Niektóre elementy graficzne, oraz inne komponenty serwisu internetowego www.firmamatysiak.pl  są własnością podmiotów trzecich i są one chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów. Zamieszczenie ich na stronie www.firmamatysiak.pl  ma na celu tylko i wyłącznie zaprezentowanie oferty handlowej na stronie  w ramach współpracy z firmami dostarczającymi towary i usługi dla Firmy Matysiak. Jakiekolwiek zastosowanie marki i logo Firma Marysiak, bez pisemnej zgody Firmy Matysiak lub zainteresowanych osób trzecich stanowi wykroczenie prawne, które będzie ścigane w ramach obowiązującego prawa.

Odpowiedzialność

 Firma Matysiak oświadcza że ma odpowiednie pozwolenie/a na używanie materiałów firm trzecich co wynika z prowadzonej działalności handlowej mającej na celu promowanie i sprzedaż wyrobów tych firm wszelkimi możliwymi sposobami (również na stronie internetowej) zgodnymi z prawem polskim.

Właściciel strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne f-my hostingowej uniemożliwiające przejrzenie zawartości serwisu w danym czasie.

Firma Matysiak nie udziela żadnych gwarancji wyraźnych, ani dorozumianych oraz nie bierze żadnej odpowiedzialności w związku z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej. Nie będzie też ponosić odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, wtórne ani karne, związane z przeglądaniem lub korzystaniem z niniejszej witryny internetowej, w tym między innymi za żadne szkody tego typu związane z jakimikolwiek wirusami, które mogą zainfekować Państwa urządzenia komputerowe.

Dane o użytkowniku

Strona internetowa www.firmamatysiak.pl nie zbiera żadnych danych teleinformatycznych o swoich odwiedzających w zrozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144 poz. 1204) i nie wysyła im cookies (ciasteczek).

Jedynymi informacjami zbieranymi są informacje zawarte w logach serwera WWW (np. adres IP). Wykorzystywane są one jednakże w celach technicznych. Adresy IP wykorzystywane są również do zbierania informacji statystycznych natury ogólnej, np. demograficznych. Służą też one do generowania statystyk oraz do usprawniania usług i informacji udostępnianych na niniejszej stronie.

Statystyki dostarczane przez niezależne firmy specjalistyczne, które są umieszczone na www.firmamatysiak.pl są poza kontrolą Firmy Matysiak i nie stanowią integralnej części tej witryny w związku z czym punkt powyższy nie ma tu zastosowania.

Odnośniki do innych stron internetowych

Odnośniki do innych stron internetowych podaje się tu wyłącznie dla wygody naszych użytkowników. Strony takie są całkowicie niezależne i poza kontrolą Firmy Matysiak i nie podejmuje niniejszym żadnych zobowiązań dotyczących wszelkich innych stron internetowych dostępnych z niniejszej strony oraz nie bierze odpowiedzialności za umieszczane na nich treści, ani za skutki ich wykorzystania.

Uwagi ogólne

W związku z występowaniem różnic pomiędzy kartami graficznymi i monitorami, kolory na tej stronie mogą różnić się od kolorów rzeczywistych.

Wszelkie dane oraz materiały graficzne zebrane na tej stronie mają charakter orientacyjny.

Firma Matysiak może również wprowadzać zmiany do produktów lub usług opisywanych na niniejszej witrynie, w dowolnym czasie, bez obowiązku powiadamiania kogokolwiek.